Dịch vụ Báo cáo tài chính

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới

Nhiều doanh nghiệp mới thành lập hay vướng mắc những thủ tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, Để làm rõ chi tiết điều đó chúng tối đưa ra những chi tiết để các bạn được biết .

Con đường nào để doanh nghiệp phát triển “đột phá”?

Năm 2015 – năm hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với nước ta, việc triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân phải thiết thực, hiệu quả nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, góp phần giúp các khu vực doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn

Những vấn đề cơ bản trong bảng phân tích báo cáo tài chính

Mỗi khi nhắc đến báo cáo tài chính cuối năm thì mọi doanh nghiệp lại cảm thấy lúng túng . Nhất là khi phải bắt tay vào làm một bản báo cảo tài chính đúng chuản, Từng bước phân tích báo cáo tài chính, các nguyên tắc và mục đích của nó để làm gì.

Các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định.

Nghị định đăng ký kinh doanh tại nhà cho doanh nghiệp qua mạng

Nghị định đăng ký kinh doanh tại nhà cho doanh nghiệp qua mạng. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính chào quý doanh nghiệp, Kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Phục vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà ( Đăng ký kinh doanh )cho doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.2

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.4, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.2 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước và công văn 4237/BTC-CST ngày 02/04/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH2013

Một số nguyên tắc nên lưu ý khi lập báo cáo tài chính

Một số nguyên tắc nên lưu ý khi lập báo cáo tài chính cuối năm, để giải quyết nhanh gọn khối lượng báo cáo khổng lồ cuối năm.

Người phụ thuộc bao gồm những đối tượng chính nào?

Chúng tôi xin chia sẻ một chút kiến thức nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế của mình qua bài viết “Người phụ thuộc bao gồm những đối tượng chính nào ?  ”

Những công việc mà một người kế toán trưởng thường phải làm

Một người kế toán trưởng thì họ sẽ làm ít việc hơn một người nhân viên kế toán bình thường hay họ sẽ chỉ làm những công việc chủ yếu ? 

033 444 5588