Dịch vụ Báo cáo tài chính

Những sai sót kế toán viên thu – chi hay mắc phải

Những sai sót kế toán viên thu – chi hay mắc phải

Chi từ quỹ dự phòng mất việc làm cho cán bộ công nhân viên mà không có lý do giải thích tại sao người lao động bị mất việc làm.

Kế toán là công việc yêu cầu sự tuyêt đối chính xác, đặc biệt là khi liên quan đến những con số. Đối với kế toán viên thu – chi, điều này còn có yêu cầu cao hơn vì tầm quan trọng của việc thu – chi ngân sách sao cho hợp lý. Tuy nhiên làm người hiếm ai mà không mắc phải sai lầm. Vậy những sai lầm thường gặp của kế toán viên thu – chi là gì và có biện pháp gì để phòng tránh?

 

nhung-sai-sot-ke-toan-vien-thu-chi-hay-mac-phai

 

1. Là về vấn đề giấy tờ, chứng từ:

- Các khoản chi với số tiền trên 100.000đ mà không có hóa đơn tài chính thì phải làm lại và có giấy tờ đi kèm.

- Các giấy tờ, chứng tờ không ghi đúng mẫu hoặc ghi sai quy định hoặc ghi thiếu các yếu tố trong mẫu chứng từ, trong giấy tờ; thiếu các chữ ký cần thiết (chữ ký của những người có liên quan) bao gồm chữ ký của người chứng nhận, chữ ký của người có thẩm quyền, chữ ký của người đại diện cho công ty, doanh nghiệp.

- Các chứng từ gốc không đảm bảo được tính hợp lệ.

- Không ghi vào sổ quỹ các khoản giấy tờ, tiền lương, thưởng thuốc các khoản khen thưởng, phúc lợi hoặc không phục vụ cho mục đích kinh doanh, sản xuất hàng hóa, sản phẩm; các số tiền tài trợ, ủng hộ cho cán bộ công nhân viên trong công ty hoặc cho các tổ chức khác. Khi phát hiện ra việc này các kế toán viên thu – chi phải điều chỉnh lấy từ quỹ, ghi các số liệu vào sổ kế toán cho phù hợp.

- Đối với các khoản chi lớn mà không có hóa đơn tài chính, các kế toán viên thu chi phải lập bảng thống kế để loại ra khỏi bảng chi phí hợp lệ khi doanh nghiệp được tính thuế, ví dụ:

+ Công ty, doanh nghiệp thanh toán qua thẻ thanh toán quốc tế (master card) có sao kê của ngân hàng mà không có chứng từ gốc.

+Các chi phí dịch vụ trong công ty như chi phí tiền điện, tiền nước, các hóa đơn tài chính mà không có mã số thuế công ty đi kèm.

+ Chi bằng tiền mặt, không có giấy tờ, hóa đơn kèm theo, đồng thời không có hiện vật và cả chứng từ gốc.

 

nhung-sai-sot-ke-toan-vien-thu-chi-hay-mac-phai2

 

- Đối với các chứng từ gốc chưa đảm bảo độ chính xác về mặt thời gian.

- Ngày tháng trên các hợp đồng, giấy tờ, chứng từ, hóa đơn tài chính và các loại biên bản như biên bản thanh lý, biên bản ngiệm thu,…thiếu tính logic, bị sai lệch so với thời gian thực

- Các giấy tờ, chứng từ gốc không đảm bảo được sự đầy đủ, chắc chắn, còn thiếu nhiều thông tin cần thiết hoặc bị sai sót.

 

2. Chi phí cho nhân viên

- Đi làm thêm giờ nhưng không có giấy báo, lĩnh lương theo ca lam việc nhưng không có bảng chấm công đi kèm.

- Bảng lương thiếu chữ ký của người nhận lương hoặc người phát lương

- Chi từ quỹ dự phòng mất việc làm cho cán bộ công nhân viên mà không có lý do giải thích tại sao người lao động bị mất việc làm.

Báo cáo tài chính
033 444 5588