Dịch vụ Báo cáo tài chính

Những sai sót kế toán viên thu – chi hay mắc phải (phần 2)

Những sai sót kế toán viên thu – chi hay mắc phải (phần 2)

Trên đây là các sai lầm mà các kế toán viên thu – chi hay gặp phải, công ty Tư vấn Dịch vụ và Tổng hợp 24h mong các bạn kế toán viên tránh được những sai sót này và thành công trên công việc mà mình đang làm.

Sau khi tìm hiểu về vấn đề “Những sai sót kế toán viên thu – chi hay mắc phải (phần 1)” thì bài viết này sẽ bổ sung thêm các vấn đề còn thiếu mà các kế toán viên thu – chi hay mắc phải và cách giải quyết.

3. Về các khoản chi phí mua nguyên vật iệu, nhiên liệu

- Các khoản thanh toán tiền xăng dầu cho cán bộ công nhân viên (nếu có) hoặc chi phí xăng dầu thanh toán cho công ty, doanh nghiệp nhưng chỉ ghi theo hóa đơn tài chính, không có định mức trên cơ sở thực.

- Các khoản chi phí thanh toán cho mặt hàng nông sản chưa ghi đầy đủ địa chỉ, nơi sinh sống và số chứng minh nhân dân của người bán (vì đa phần là nông dân nên không có hóa đơn giao dịch)

 

nhung-sai-sot-ke-toan-vien-thu-chi-hay-mac-phai3

 

4. Về các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí sửa chữa cao mà không có biên bản bàn giao sử dụng, hoặc được ghi nhận vào mức tăng lên của tài sản cố định nhưng lại thiếu mất biên bản đánh giá của bộ phận phòng kế toán về thời gian ước tính sẽ sử dụng tài sản sau sửa chữa (cơ sở trích khấu hao của công ty, doanh nghiệp).

- Các khoản chi cho việc đào tạo nghiệp vụ cho công ty, doanh nghiệp mà không có giấy quyết định của cấp trên, hoặc tham gia chương trình kế hoạch học tập và làm việc nhưng chỉ có đề nghị thanh toán và hóa đơn tài chính, thiếu giấy của cấp trên.

- Chi phí các khoản khác bao gồm sửa chữa vật dụng bị hỏng mà công ty không có giấy báo hỏng; sửa chữa phương tiện đi lại của công ty mà không có giấy biên bản xác nhận tình trạng của phương tiện đi lại trước đây, không có tờ trình xin duyệt kinh phí.

5. Chi phí bằng tiền

Chi phí quà tết, khoản chi hội nghị khách hàng, hội thảo mà thiếu các thông tin cần thiết như danh sách phát quà tết, danh sách khách mời đính kèm; hoặc các khoản chi cho đại biểu bồi dưỡng khi tham gia các cuộc họp mà không có giấy tờ ký nhận.

6. Thanh toán công nợ

- Chỉ tiếp các khách hàng, đối tác mà không ghi rõ là khách hàng, đối tác nào.

- Trả tiền cho bên thứ 3 mà không có giấy ủy quyền của người cung cấp hàng hóa, dịch vụ

7. Về lưu trữ chứng từ

- Chưa lập bảng kê chi phí các khaonr chi có nhiều nội dung và nhiều giấy tờ đính kèm khiến cho khẩu kiểm soát chứng từ gặp nhiều khó khăn.

- Lưu trữ các chứng từ không khoa học, như lưu các chứng từ không liên quan lại với nhau, gây khó khăn cho bộ phận kế toán khi cần tìm các chứng từ có liên quan.

8. Về vấn đề hoạch toán

- Hoạch toán nội dung không đúng với tài khoản đối ứng

- Hoạch toán một số cơ sở bị sai sót như hoạch toán cùng 1 cơ sở 2 lần, hoạch toán không có cơ sở.

- Hoạch toán vấn đề thu – chi tiền chưa kịp thời

- Lập các phiếu thu, chi không phù hợp với thời gian thực tế thu tiền

Trên đây là các sai lầm mà các kế toán viên thu – chi hay gặp phải, công ty Tư vấn Dịch vụ và Tổng hợp 24h mong các bạn kế toán viên tránh được những sai sót này và thành công trên công việc mà mình đang làm.

Báo cáo tài chính
033 444 5588