Dịch vụ Báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Trong thời điểm cuối năm, các kế toán viên dường như bận rộn hơn rất nhiều khi phải tổng hợp lại các chứng từ, sổ sách, các số liệu sao cho hợp lý, chính xác để lập bảng báo cáo tài chính, việc này vốn không dễ dàng gì với các kế toán viên, đặc biệt là với các kế toán viên mới ra trường, còn thiếu kinh nghiệm. 

Trong thời điểm cuối năm, các kế toán viên dường như bận rộn hơn rất nhiều khi phải tổng hợp lại các chứng từ, sổ sách, các số liệu sao cho hợp lý, chính xác để lập bảng báo cáo tài chính, việc này vốn không dễ dàng gì với các kế toán viên, đặc biệt là với các kế toán viên mới ra trường, còn thiếu kinh nghiệm. Vậy làm thế nào để lập báo cáo tài chính một cách nhanh và chính xác?

Để lập được một báo cáo tài chính, đầu tiên các kế toán viên phải biết cách lập bảng cân đối kế toán đã. Vậy bảng cân đối kế toán là gì và làm thế nào để lập được bản cân đối kế toán?

 

huong-dan-lap-bao-cao-tai-chinh

 

Các nguyên tắc để lập bảng cân đối kế toán:

Để lập được một bảng cân đối kế toán, các kế toán viên phải ghi chép lại vào sổ kế toán tát cả các số liệu, chứng từ, các phi vụ kinh doanh của doanh nghiệp và các chi tiết, văn bản có liên quan. Thực hiện việc kiểm tra tài sản trên giấy tờ và tài sản trong kho và ghi chép kết quả vào sổ trước khi khóa sổ. Đồng thời phải đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả; kiểm tra đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với các số liệu chi tiết, giữa số liệu trên sổ sách và tài sản thực, từ đó tính ra được số dư trên lý thuyết và số dư thực tế.

Ngoài ra, khi lập bảng cân đối kế toán, những tài khoản có số dư nợ thì căn cứ vào số dư nợ để ghi. Làm tương tự như vậy đối với những khoản chi tiêu phản ánh tài sản nguồn vốn.

Những chi tiêu thuộc các khoản như phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các khoản phải thu, phải trả theo quy định của doanh nghiệp. Ngoài ra còn một số chỉ tiêu iên quan đến các khoản tài sản khác như các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng của công ty, doanh nghiệp luôn có số dư, nhưng khi ghi vào bảng cân đối kế toán thì phần tài sản bị âm; các tài khaonr nguồn vốn nếu có sô dư thì vẫn ghi vào bảng cân đối kế toán nhưng phải ghi theo số âm.

Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán:

Cơ sở để lập bảng cân đối kế toán là dữ liệu của bảng cân đối kế toán năm trước và các số liệu kế toán chi tiết trong năm nay, bao gồm số liệu kế toán tổng hợp và số liệu kế toán chi tiết (tất cả số liệu đều lấy sau khi đã khóa sổ)

- Đối với cột “đầu năm”: dựa vào số liệu của cột cuối kỳ trong bảng cân đối kế toán ngày 31/12 năm ngoái mà ghi vào.

- Đối với cột cuối kỳ: đa phần được biểu diễn qua sơ đồ có kết cấu 2 phần xếp dọc.

 

Báo cáo tài chính
033 444 5588