Dịch vụ Báo cáo tài chính

Cách sắp xếp chứng từ kế toán cuối năm

Khi cơ quan thuế xuống kiểm tra sổ sách kế toán tại đơn vị. Kế toán cần làm gì khi cơ quan thuế tới?

0909016286