Dịch vụ Báo cáo tài chính

Cách tập hợp hoạch toán chi phí xây dựng

Cách tập hợp hoạch toán chi phí xây dựng

Trong các công ty, doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, các sản phẩm trong công ty,doanh nghiệp thường là sản phẩm đơn chiếc nên khi được hoạch toán chi phí sản xuất thì thường được hoạch toán theo đơn đặt hàng

Trong các công ty, doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, các sản phẩm trong công ty,doanh nghiệp thường là sản phẩm đơn chiếc nên khi được hoạch toán chi phí sản xuất thì thường được hoạch toán theo đơn đặt hàng hoặc là một hạng mục công trình bao gồm các công trình xây dựng như bộ phận của hạng mục công trình, một nhóm hạng mục công trình hoặc có thể là một ngôi nhà trong dãy nhà của công trình.

 

cach-tap-top-hoach-toan-chi-phi-xay-dung

Trong các công ty, doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, các sản phẩm trong công ty,doanh nghiệp thường là sản phẩm đơn chiếc nên khi được hoạch toán chi phí sản xuất thì thường được hoạch toán theo đơn đặt hàng

 

Các khoản mục chi phí tạo nên giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm các khoản mục chi phí có liên quan đến việc thi công, xây dựng, lắp đặt công trình bao gồm các nội dung sau:

1. Chi phí cho nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm:

- Vật liệu kết cấu trong xây dựng: bê tông bọc thép, bê tông đúc sẵn,…

- Vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát, sỏi, xi măng, sắt thép…

- Các vật liệu khác: búa, đinh, cưa, sơn màu, dây thừng,…

- Các loại nguyên nhiên liệu: than củi (đun nhựa rải đường). xăng, dầu,…

- Các loại vật liệu gắn liền với kiến trúc như thiết bị thông gió, thiết bị vệ sinh, hệ thống lò sưởi,…

- Cách hoạch toán nghiệp vụ dành cho kế toán liên quan đến các nguyên vật liệu trực tiếp:

- Khi xuất các nguyên vật liệu phục vụ cho mục đích sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các dịch vụ trong kỳ dịch vụ phải ghi rõ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thuộc khoản nợ TK 621 còn chi phí cho nguyên vật liệu thuộc khoản TK 152.

- Đối với trường hợp mua nguyên vật liệu sử dụng mà không qua nhập kho để phục vụ cho hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ thì thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và tính theo phương pháp khấu trừ, bao gồm: chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp chưa tính thuế ía trị gia tăng thuộc khoản nợ TK 621, còn thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuộc khoản nợ TK 133, ngoài ra còn có các khoản khác như TK 331, TK 141, TK 111,…

- Đối với trường hợp mua nguyên vật liệu sử dụng được sử dụng ngay lập tức cho hoạt động sản xuất hàng hóa, sản phẩm mà không qua nhập kho và không phải chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ thuộc khoản nợ TK 621 đối với nguyên vật liệu trực tiếp đã bao gồm thuế giá trị gia tăng khi mua.

- Trường hợp nguyên vật liệu xuất ra không được sử dụng vào hoạt động sản xuất hàng hóa, sản phẩm, thuộc khoản nợ TK 152 đối với nguyên vật liệu

- Dựa vào thông tin trên bảng phân bổ vật liệu mà tính cho mỗi đối tượng sử dụng nguyên vật liệu theo phương pháp trực tiếp hoặc phân bổ thì thuộc khoản TK 152 đối với các chi phí sản xuất kinh doanh được trình bảy rõ ràng; hoạc ghi vào khoản nợ TK 631 đối với giá thành sản xuất và các khoản khác đối với từng loại nguyên vật liệu khác nhau.

 

Báo cáo tài chính
033 444 5588